Μπαταρίες για εξέδρες ανύψωσης

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12FPT120  ΕΝERSYS POWER BLOC (114AH C5) (146AH C20)
Μπαταρίες για εξέδρες ανύψωσης
310,00 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12TP110 ΕΝERSYS POWER BLOC (110AH C5) (140AHC20)
Μπαταρίες για εξέδρες ανύψωσης
320,00 €