Μπαταρίες για εξέδρες ανύψωσης

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 6TP175 ΕΝERSYS POWER BLOC  (175AH C5) (230AHC20)
Μπαταρίες για εξέδρες ανύψωσης
260,00 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 6MFP180  ΕΝERSYS POWER BLOC GEL DRY (180AH C5) (216AH C20)
Μπαταρίες για εξέδρες ανύψωσης
300,00 €