Μπαταρίες για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 8FPT145 ΕΝERSYS POWER BLOC (145AH C5) (186AH C20)
Μπαταρίες για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα
250,00 €