Μπαταρίες για εξέδρες ανύψωσης

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12MFP50  ΕΝERSYS POWER BLOC GEL DRY (50AH C5) (65AH C20)
Μπαταρίες για εξέδρες ανύψωσης
220,00 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 8FPT145 ΕΝERSYS POWER BLOC (145AH C5) (186AH C20)
Μπαταρίες για εξέδρες ανύψωσης
250,00 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12FPT85  ΕΝERSYS POWER BLOC (85AH C5) (109AH C20)
Μπαταρίες για εξέδρες ανύψωσης
280,00 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12TP90  ΕΝERSYS POWER BLOC  (90AH C5) (120AHC20)
Μπαταρίες για εξέδρες ανύψωσης
290,00 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12MFP70  ΕΝERSYS POWER BLOC GEL DRY (70AH C5) (90AH C20)
Μπαταρίες για εξέδρες ανύψωσης
290,00 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 6TP175 ΕΝERSYS POWER BLOC  (175AH C5) (230AHC20)
Μπαταρίες για εξέδρες ανύψωσης
295,00 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12FPT105  ΕΝERSYS POWER BLOC (105AH C5) (134AH C20)
Μπαταρίες για εξέδρες ανύψωσης
295,00 €
12MFP807
Μπαταρίες για εξέδρες ανύψωσης
300,00 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 6MFP180  ΕΝERSYS POWER BLOC GEL DRY (180AH C5) (216AH C20)
Μπαταρίες για εξέδρες ανύψωσης
310,00 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 6FPT195  ΕΝERSYS POWER BLOC (195AH C5) (250AHC20)
Μπαταρίες για εξέδρες ανύψωσης
330,00 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12FPT120  ΕΝERSYS POWER BLOC (114AH C5) (146AH C20)
Μπαταρίες για εξέδρες ανύψωσης
330,00 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 8FPT145 ΕΝERSYS POWER BLOC (145AH C5) (186AH C20)
Μπαταρίες για εξέδρες ανύψωσης
345,00 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12TP110 ΕΝERSYS POWER BLOC (110AH C5) (140AHC20)
Μπαταρίες για εξέδρες ανύψωσης
355,00 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12MFP105 ΕΝERSYS POWER BLOC GEL DRY (105AH C5) (129AH C20)
Μπαταρίες για εξέδρες ανύψωσης
385,00 €