Μπαταρίες για εξέδρες ανύψωσης

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 6FPT195  ΕΝERSYS POWER BLOC (195AH C5) (250AHC20)
Μπαταρίες για εξέδρες ανύψωσης
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12MFP50  ΕΝERSYS POWER BLOC GEL DRY (50AH C5) (65AH C20)
Μπαταρίες για εξέδρες ανύψωσης
190,00 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 8FPT145 ΕΝERSYS POWER BLOC (145AH C5) (186AH C20)
Μπαταρίες για εξέδρες ανύψωσης
210,00 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12FPT85  ΕΝERSYS POWER BLOC (85AH C5) (109AH C20)
Μπαταρίες για εξέδρες ανύψωσης
245,00 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12TP90  ΕΝERSYS POWER BLOC  (90AH C5) (120AHC20)
Μπαταρίες για εξέδρες ανύψωσης
255,00 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 6TP175 ΕΝERSYS POWER BLOC  (175AH C5) (230AHC20)
Μπαταρίες για εξέδρες ανύψωσης
260,00 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12FPT105  ΕΝERSYS POWER BLOC (105AH C5) (134AH C20)
Μπαταρίες για εξέδρες ανύψωσης
270,00 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12MFP70  ΕΝERSYS POWER BLOC GEL DRY (70AH C5) (90AH C20)
Μπαταρίες για εξέδρες ανύψωσης
270,00 €
12MFP807
Μπαταρίες για εξέδρες ανύψωσης
280,00 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 8FPT145 ΕΝERSYS POWER BLOC (145AH C5) (186AH C20)
Μπαταρίες για εξέδρες ανύψωσης
295,00 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 6MFP180  ΕΝERSYS POWER BLOC GEL DRY (180AH C5) (216AH C20)
Μπαταρίες για εξέδρες ανύψωσης
300,00 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12FPT120  ΕΝERSYS POWER BLOC (114AH C5) (146AH C20)
Μπαταρίες για εξέδρες ανύψωσης
310,00 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12TP110 ΕΝERSYS POWER BLOC (110AH C5) (140AHC20)
Μπαταρίες για εξέδρες ανύψωσης
320,00 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12MFP105 ΕΝERSYS POWER BLOC GEL DRY (105AH C5) (129AH C20)
Μπαταρίες για εξέδρες ανύψωσης
372,00 €