Μπαταρίες για ηλεκτροκίνητα κλάρκ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12MFP50  ΕΝERSYS POWER BLOC GEL DRY (50AH C5) (65AH C20)
Μπαταρίες για ηλεκτροκίνητα κλάρκ
220,00 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 8FPT145 ΕΝERSYS POWER BLOC (145AH C5) (186AH C20)
Μπαταρίες για ηλεκτροκίνητα κλάρκ
250,00 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 6TP175 ΕΝERSYS POWER BLOC  (175AH C5) (230AHC20)
Μπαταρίες για ηλεκτροκίνητα κλάρκ
295,00 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12FPT105  ΕΝERSYS POWER BLOC (105AH C5) (134AH C20)
Μπαταρίες για ηλεκτροκίνητα κλάρκ
295,00 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12FPT120  ΕΝERSYS POWER BLOC (114AH C5) (146AH C20)
Μπαταρίες για ηλεκτροκίνητα κλάρκ
330,00 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 8FPT145 ΕΝERSYS POWER BLOC (145AH C5) (186AH C20)
Μπαταρίες για ηλεκτροκίνητα κλάρκ
345,00 €